Nauczyciele wzbogacili swoją wiedzę na temat II wojny światowej oraz holokaustu

32 nauczycieli zwiedziło Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Żydowskie Muzeum Galicja w Ramach programu Erazmus +
We wrześniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizowanego przez Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu projektu „Lessons for present, lessons for future".

Program finansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Było to spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich projektu. 32 nauczycieli z Polski, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Finlandii, Litwy, Słowacji i Turcji odwiedziło Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Żydowskie Muzeum Galicja, gdzie przez cały tydzień podczas wykładów i warsztatów, zdobywali wiedzę na temat tego, jak uczyć i jak nie uczyć o tragedii, jaką był Holokaust. Ważnym punktem programu było ośmiogodzinne, studyjne zwiedzanie byłego obozu Auschwitz - Birkenau oraz spotkanie z Panią Lidią Maksymowicz, Ocaloną z obozu Birkenau, zorganizowane przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie.
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia posłużą do tworzenia innowacyjnych scenariuszy lekcji do nauczania trudnego okresu historii powszechnej, jakim była II wojna światowa i Holokaust.

erazmus Owicim11