CKZiU „SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ BIZNESOWI”

Działania szkoły docenione
3 lipca podsumowana została 7 edycja programu ZAINSTALUSIĘ realizowanego przez firmę ArcelorMittal.


Program realizowano we współpracy z 8 szkołami, m.in. z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Chorzowa, Zdzieszowic , Lędzin, Krakowa oraz 3 uczelniami wyższymi.
Podjęta przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu współpraca została bardzo wysoko oceniona przez koordynatorów programu. Dyrektor, Jacek Górski wraz z koordynatorem projektu, Barbarą Kowalik odebrali z rąk Moniki Roznerskiej – dyrektora personalnego ArcelorMittal dyplom Szkoły Przyjaznej Biznesowi. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu szkoły młodzież miała możliwość uczestnictwa w wielu działaniach m.in. w spotkaniu edukacyjnym w kinie, warsztatach umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, w zajęciach przygotowawczych do matury z matematyki i języka angielskiego oraz w quizach online. Ciekawym doświadczeniem była wycieczka dydaktyczna pozwalająca na obserwację procesu technologicznego walcowania szyn. Niezwykle cennym efektem współpracy szkoły z firmą jest też stworzenie w Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym multimedialnej pracowni języków obcych sponsorowanej przez ArcelorMittal.

ckziu szkoa przyjazna biznesowi

ckziu szkoa przyjazna biznesowi dyplom