Odznaka dla CKZIU

Nagroda na zakończenie roku
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Sosnowcu uhonorowane zostało Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.


Podczas Zakończenia Roku Szkolnego 2014/2015 Szkoła gościła Minister -- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki - Annę Nemś , która na ręce Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Jacka Górskiego złożyła dyplom uznania oraz Odznakę Honorową za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

ckziu koniec roku 3

ckziu koniec roku 4


Podczas uroczystości obecny był również prezydent miasta, Arkadiusz Chęciński oraz Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Sosnowiecko – Dąbrowskiej, Mirosław Bubel. Na Akademii obecni byli także przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. - Małgorzata Sołtysik i Jacek Karniewski , który wręczył uczniom i absolwentom klas Technikum Transportu Kolejowego – stypendystom PKP PLK nagrody za wysokie wyniki w nauce. Obecna była także przedstawicielka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Sosnowca, Katarzyna Wanic.

ckziu koniec roku


Ważnym elementem Uroczystości było wręczenie nagród i wyróżnień dla najlepszych uczniów Technikum nr 4 Transportowego i VIII Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida. W programie artystycznym młodzież pochwaliła się pomysłami na spędzenie ciekawych i bezpiecznych wakacji,a wszystkim zebranym zadedykowano fragment prozy Paula Coelho jako wakacyjne przesłanie: Każda ziemska istota, cokolwiek by czyniła, odgrywa zawsze główną rolę w dziejach świata...

ckziu koniec roku 2