FINAŁ OLIMPIADY „BUDUJ Z PASJĄ”

IV miejsce sosnowiczan
19 maja w Zespole Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku Kamiennej odbył się finał Olimpiady „Buduj z Pasją".


Inicjatorem Olimpiady jest skupiająca szkoły budowlane z całej Polski Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „BUDOWLANI" z siedzibą w Kielcach.
IV miejsce w Konkursie zajęli zawodnicy z naszego miasta z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, drużyna z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 Architektoniczno – Budowlanej w składzie: Konrad Woźniak, Mateusz Smoliński – 65,5 punktu.
Głównym celem konkursu jest popularyzacja zawodów budowlanych, pogłębianie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności praktycznych wśród młodzieży zasadniczych szkół zawodowych i techników, a także wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli.
W tegorocznym turnieju wzięło udział piętnaście, dwuosobowych zespołów reprezentujących szkoły budowlane z całej Polski.
Konkurs przeprowadzany był w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym.
Tym razem do wykonania była okładzina ścienna z płyty gipsowo-kartonowej. Fundatorami materiałów budowlanych, niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz nagród dla uczestników była firma CEKOL.
Rywalizacja była bardzo zacięta, uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami. Różnice w punktacji finalistów wynosiły 0,5 punktu. Olimpiada przebiegała zgodnie z zasadami fair play.

buduj z pasj