Otwarcie Pracowni Multimedialnej podczas Festiwalu Zawodów

CKZIU bogatsze o nową pracownię
21 maja odbyło się uroczyste otwarcie multimedialnej sali języków obcych sponsorowanej przez ArcelorMittal Poland mieszczącej się budynku przy ulicy Kilińskiego 25.


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ulicy Kilińskiego 25, dołączając się do inicjatywy MEN, w dniach 21-22 maja 2015r. zorganizowało imprezę: Kariera Zawodowa Zaczyna się w szkole -Festiwal Zawodów. Podczas Festiwalu odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni multimedialnej.
Uczniowie CKZiU Technikum nr 5 Samochodowo- Mechatronicznego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 Samochodowo- Mechatronicznej w komfortowych warunkach będą uczyć się języków obcych nowożytnych(angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego) , nauczyciele zaś w profesjonalny sposób będą mogli sprawdzać wiedzę i egzaminować.

nowa pracownia multimedialna ckziu

Celem Festiwalu Zawodów jest promowanie szkolnictwa zawodowego oraz dostarczenie gimnazjalistom i ich rodzicom wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat poszukiwanych na rynku pracy zawodów poprzez organizację stoisk zawodowych.
Więcej o Festiwalu Zawodów TUTAJ.