uzależnienie młodzieży od Internetu

Warsztaty o e-nałogu w ckziu
10 kwietnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, Technikum nr 6 Grafiki Logistyki i Środowiska odbyły się warsztaty, które wprowadziły psychologów i pedagogów Sosnowca w problematykę uzależnienia od współczesnych mediów.


W trakcie dwugodzinnych zajęć Pani Anna Bator, pracownik Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Katowicach wskazała kierunki postępowania w razie wystąpienia problemów u młodzieży. Problem uzależnienia dzieci i młodzieży od Internetu i telefonów komórkowych staje się bowiem coraz częściej przedmiotem dyskusji zaniepokojonych rodziców, psychologów i nauczycieli. Współczesne komunikatory, które miały nam wszystkim usprawnić i ułatwić porozumiewanie się, dostęp do wiedzy i rozrywkę przyniosły ze sobą również realne zagrożenia w postaci uzależnienia od nich. Obawa, że coś się przegapi, nie będzie na bieżąco, lub umknie jest źródłem niepokoju wielu młodych osób. Zrozumienie i poznanie mechanizmów oraz możliwych przyczyn uzależnienia może dopomóc nauczycielom we wstępnej ocenie zagrożeń, które ono niesie. Dzięki warsztatom przeprowadzonym w CKZiU pedagodzy mogli dowiedzieć się, jak reagować w przypadku uzależnienia od Internetu, czy wszelkich nowinek technicznych już u najmłodszych.