Lekcje o samorządzie w „Dziesiątce”!

W Szkole Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu rozpoczęły się lekcje o samorządzie, organizowane przez Urząd Miasta Sosnowiec.

sp10 los


W ramach akcji promowania wiedzy o samorządzie zajęcia dla ósmoklasistów przeprowadził Mateusz Bochenek, Przewodniczący Rady Miasta wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej Bartoszem Górskim i Piotrem Dudkiem. Motywem przewodnim spotkania było hasło „Sosnowiec. Miejsce, które łączy”.

- Tematyka zajęć dotyczyła samorządu terytorialnego, struktury i kompetencji wszystkich szczebli samorządu, wprowadzała do ważnej historii naszego miasta, naszej małej Ojczyzny, wskazywała na rolę samorządów w procesie integracji społeczności lokalnych. Uczniowie dowiedzieli się również do jakiego urzędu czy wydziału należy się udać w danej sprawie, jak ważny jest bezpośredni kontakt z urzędnikiem oraz przystępny sposób przekazu dający znacznie więcej niż suche czytanie przepisów – mówi Małgorzata Wierzbicka, dyrektor szkoły.

Cykl lekcji będzie kontynuowany na kolejnym spotkaniu, tym razem w Urzędzie Miasta, gdzie uczniowie będą mieli okazję zasiąść na sali sesyjnej, obejrzeć miejsca codziennej pracy sosnowieckich władz i urzędników miejskich oraz pogłębić praktyczną wiedzę na temat zadań i pracy samorządu.
Celem spotkań jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy uczniów sosnowieckich szkół z zakresu samorządu, integracja społeczna, kształtowanie postaw świadomych obywateli zaangażowanych w sprawy najbliższego otoczenia, miasta, swojej małej ojczyzny, wrażliwych na potrzeby społeczne i indywidualne, odpowiedzialnych za siebie i innych, promowanie lokalnej historii, zachęcanie do uczestnictwa w rozwoju miasta.
Spotkania edukacyjno-wychowawcze, prowadzone także w ramach działań innowacyjnych szkoły, znakomicie wpisują się nie tylko w zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie, ale także doradztwa zawodowego, czy edukacji dla bezpieczeństwa.

sp10 los2


Źródło i fot. Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu