KONKURS FOTOGRAFICZNY „Ślady przeszłości w obiektywie”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym „Ślady przeszłości w obiektywie”.


Konkurs ma charakter jednoetapowy i adresowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum i klas VIII szkół podstawowych.


Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 samodzielnie wykonane fotografie o wymiarach 20 cm X 30 cm przedstawiające budynki, przedmioty, miejsca, które były świadkiem przeszłości (zarówno wielkich wydarzeń, jak i przeszłej codzienności). Kolor, układ i kompozycja fotografii zależą od inwencji twórczej autora.


Prace zgłaszać należy do sekretariatu Technikum nr 6 w Sosnowcu przy ul. Legionów 9 do 15 maja 2019 r. Każda fotografia musi być podpisana na odwrocie (tytuł, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna). Do fotografii dołączona musi być metryczka wiążąca współczesne zdjęcie z wydarzeniem lub postacią historyczną.


Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Przewidziane są także podziękowania dla nauczycieli.


Źródło: CKZiU w Sosnowcu.