Piotr Fochtman zwycięzcą II Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte"

Uczeń V klasy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Jana Kiepury w Sosnowcu Piotr Fochtman uczący się w klasie fortepianu Tomasza Śliwińskiego został zwycięzcą II Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte" (Wieliczka/Kraków 01-09.03.2019 r.) organizowanego przez Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce i Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie.


„Piano e Forte" to innowacyjny konkurs, mający na celu inspirowanie młodych pianistów do pogłębiania wiedzy z zakresu historii instrumentu, zwiększania świadomości dotyczącej praktyk wykonawczych oraz poznawania nurtów interpretacyjnych oraz literatury fortepianowej różnych epok.
Konkurs składał się z trzech części. W pierwszej uczestnicy musieli wykazać się szczegółową wiedzą z zakresu historii oraz budowy fortepianu, w drugiej rozpoznawali ze słuchu fragmenty z literatury fortepianowej, natomiast w trzeciej wykonywali przygotowany repertuar oraz omawiali zawarte w nim problemy techniczne, wykonawcze oraz interpretacyjne. Realizowali także zadania praktyk wykonawczych gry na fortepianie.
W konkursie wzięło udział ok. 50 uczestników z całej Polski. Honorowy patronat nad konkursem objęli Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Włoski Instytut Kultury w Krakowie, Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie Ugo Rufino, Instytut Francuski w Krakowie, Konsul Generalny Francji w Krakowie Frederic de Touchet, Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie, Kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Pikul oraz prof. Benjamin Vogel (Szwecja).

pianoeForte


Źródło i fot.: Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu