Kolejna odsłona programu leczenia niepłodności metodą in-vitro

Cztery kliniki będą w tym roku realizatorami programu polityki prozdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Sosnowca w latach 2017-2020”.


W sumie 41 par będzie mogło liczyć na dofinansowanie przez gminę Sosnowiec procedury in vitro.
W konkursie ofert wybrano cztery kliniki: Invi med -T. z Katowic , Gyn Centrum Clinic (Katowice), Centrum BOCIAN (Katowice), Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED (Kraków). Podobnie jak w dwóch wcześniejszych edycjach Gmina na realizację programu przeznaczyła 200 tys. zł. To już trzeci rok programu, z którego skorzystało do tej pory kilkadziesiąt par, z których kilkanaście doczekało się potomstwa.- Patrząc na efekty realizacji programu leczenia niepłodności, nie zastanawialiśmy się długo, bo widać od razu, że warto go kontynuować. Zależy nam na ograniczeniu zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców Sosnowca - podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta.
Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 80 proc. kosztów (łącznie nie więcej niż 5.000 zł) co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem uzupełniają pacjenci. Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 3 zabiegi. Koszty ewentualnych kolejnych zabiegów ponoszą pacjenci. Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego dla par, które mają potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentują potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.


W programie mogą brać udział pary spełniające poniższe kryteria:
- Wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia;
- Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;
- Pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
- W dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca;
- Mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.


Trzecia edycja programu wystartuje już 14 marca 2019 roku o godz. 8.00. Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio w klinikach wyłonionych przez Gminę w konkursie.
1. Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa Katowice, ul. Piotrowicka 83 invimed.pl.
2. GynCentrum Clinic, Katowice ul. Żelazna 1, gyncentrum.pl.
3. Centrum BOCIAN, Katowice ul. Dąbrówki 13, katowice.klinikabocian.pl.
4. Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED, Kraków, ul. Legendy 3 lok. 1, artvimed.pl.


O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń liczona od daty i godziny złożenia przez parę wniosku i oświadczenia.

Źródło: UM Sosnowiec