Informatyka w matematyce - przygotowania do matury uczniów CKZiU

W CKZiU Technikum nr 5 i 6 odbyły się zajęcia dla młodzieży: Informatyka w matematyce prowadzone przez dr inż. Annę Manowską z Politechniki Śląskiej.


- Ćwiczenia praktyczne zaprojektowane były w taki sposób, aby rozbudzić ciekawość poznawczą uczniów w zakresie nauk ścisłych i stopniowo przygotować ich do matury- przekazała organizatorka zajęć, Bożena Fulas.
Podczas warsztatów młodzież stymulowana była do rozwiązania problemów, co umożliwiło jej rozwijanie umiejętności kreatywnego i twórczego myślenia.
W wyniku realizacji modułu uczniowie mogli zapoznać się z nowoczesnymi technikami pracy umysłowej i pracy nad twórczym rozwiązywaniem problemów.
Podczas zajęć obowiązywały ciekawe formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą.

ckziu przygotowaniamatura

Źródło i fot. CKZiU w Sosnowcu.