Policjanci i nauczyciele „Dziesiątki” o bezpiecznych feriach

W Szkole Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu odbywają się prelekcje dotyczące bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży podczas ferii.


Nauczyciele we współpracy z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu realizują założenia programu wychowawczo-profilaktycznego.
- Ferie zimowe to czas odpoczynku i zabawy, ale także odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje oraz innych. Dlatego wszyscy musimy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Podczas spotkań z uczniami rozmawiamy o zimowych zagrożeniach m.in. na zbiornikach wodnych, na stokach narciarskich, w górach i lasach, czy w ruchu drogowym. Wskazujemy na właściwe zachowania, a w sytuacjach tego wymagających prawidłowe reagowanie – mówi Małgorzata Wierzbicka, dyrektor szkoły.
Nauczyciele i policjanci przypominają uczniom o ograniczonym zaufaniu do osób obcych, unikaniu dzikich zwierząt, dostosowaniu aktywności i ubioru do warunków atmosferycznych, noszeniu odblasków, przestrzeganiu zasad higieny osobistej, szacunku dla zdrowia i życia swojego oraz innych osób, prawidłowego reagowania na wszelkie przejawy przemocy fizycznej i słownej, zasadach właściwego korzystania z Internetu. Na spotkaniach dzieci rozmawiają także o zasadach i obowiązku udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wskazują numery telefonów alarmowych do straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego, czy numer obowiązujący w całej Unii Europejskiej.
Cykliczne pogadanki z uczniami mają na celu propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w domu i poza nim, uświadamianie dzieciom i młodzieży przyczyn występowania zagrożeń, a także kształtowanie umiejętności prawidłowego i skutecznego zachowania się podczas ich zaistnienia.

Źródło i fot.: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu.