Nauczyciele z IX LO wzięli udział w pierwszym szkoleniu w ramach programu Erasmus+

Od września 2018 roku do sierpnia 2020 roku IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu realizuje projekt finansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ zatytyłowany „Dangers and opportunities of the Internet”.

lo9 erazmus1


Cele projektu to zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli na temat zagrożeń, jakie stwarza Internet, przeszkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, rozwijanie kompetencji medialnej i cyfrowej oraz poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania Internetu w procesie edukacyjnym, aby zwiększyć zaangażowanie uczniów i tym samym ograniczyć zjawisko niepowodzenia szkolnego. Oprócz IX Liceum Ogólnokształcącego w projekcie bierze udział pięć szkół z Suczawy w Rumunii, Arcos de La Frontera w Hiszpanii, Istambułu w Turcji, Mondovi we Włoszech oraz Erlangen w Niemczech.
W ramach projektu zaplanowano sześć spotkań: dwa szkolenia nauczycieli oraz cztery wymiany uczniów. W zeszłym tygodniu odbyło się pierwsze szkolenie nauczycieli. Miało ono miejsce w Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” w Suczawie w Rumunii i było poświęcone wykorzystaniu platform e-learningowych i narzędzi elektronicznych w procesie edukacyjnym. - Rozpoczęliśmy uroczystym powitaniem przez dyrektorów i nauczycieli Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza, szkoły, która jest głównym koordynatorem projektu. Po krótkim zwiedzaniu szkoły i zapoznaniu z nauczycielami nasi gospodarze zaprezentowali platformę edukacyjną Moodle, między innymi zobaczyliśmy przykład odwróconej lekcji przygotowanej z wykorzystaniem tej platformy. W kolejnych dniach spotkania poszczególni partnerzy zapoznali uczestników spotkania z zasadami działania i możliwościami, jakie stwarzają platformy najczęściej stosowane w ich szkołach. Były to Padlet, Kahoot, Quizlet, Flipgrid, Edpuzzle i EBA. Ku radości uczestników naszego Liceum, jedne z zajęć przygotowane były przez uczniów, którzy dwukrotnie odwiedzili Sosnowiec i naszą szkołę w ramach projektów realizowanych we współpracy z Urzędem Miasta Sosnowiec i finansowanych ze środków programu Unii Europejskiej Europe for Citizens - mówi Joanna Janas-Sajdak, koordynator projektu z ramienia IX LO w Sosnowcu.

Mimo napiętego programu nie zabrakło czasu na poznanie pięknej kultury i tradycji Bukowiny, regionu Rumunii, w którym położona jest Suczawa. - Zwiedziliśmy Monastyr Obronny z przepięknie zdobioną cerkwią pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy znajdujący się w miejscowości Putna. Stanowi on ważne miejsce historyczne dla Rumunów z uwagi na jego znaczenie w rozwoju kultury Mołdawii oraz jako miejsce pochówku Stefana Wielkiego oraz cel licznych pielgrzymek w dniu święta Stefana. Zobaczyliśmy także Monastyr Moldovit i Voronet, cerkwie których wraz z innymi malowanymi cerkwiami Bukowiny wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Odwiedziliśmy też Cytadelę i Muzeum Bukowiny, a także muzeum „Ion Irimescu” - dodaje Joanna Janas-Sajdak.
Finałem spotkania była uroczysta kolacja, na którą składały się regionalne potrawy i uświetniona występem uczniów lokalnej szkoły podstawowej, w tradycyjnych strojach regionalnych, którzy zaprezentowali regionalne piosenki.
Zdobyte umiejętności i doświadczenia pomogą wzbogacić warsztat i zakres metod stosowanych we wszystkich szkołach partnerskich, tak aby szkoła stała się bliższa uczniom na co dzień funkcjonującym w świecie Internetu, często nazywanym cyfrowymi tubylcami, w przeciwieństwie do starszego pokolenia nazywanego cyfrowymi imigrantami. - Spotkania w międzynarodowym gronie nauczycieli są dla nas nieocenionym doświadczeniem zawodowym, które pozwala poszerzać horyzonty myślowe, czerpać z rozwiązań stosowanych w innych krajach, ale także dostrzegać zalety tych stosowanych w naszym systemie. Dla uczniów projekt stwarza ogromne możliwości w zakresie rozwijania umiejętności językowych i cyfrowych - podsumowała Joanna Janas-Sajdak.


Źródło i fot.: IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu.