Zakończenie kampanii „Podaruj krew dla niepodległej”

23 listopada na parkingu Technikum nr 5 Samochodowo - Mechatronicznego odbyło się ostatnie pobranie krwi w ramach kampanii „Podaruj krew dla Niepodległej”.

ckziu kreww


Przedsięwzięcie miało na celu promowanie honorowego krwiodawstwa oraz uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W całej akcji zebrano prawie 25 litrów krwi!
Organizatorzy - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach składają serdeczne podziękowania dla wszystkich wspierających to przedsięwzięcie. Szczególne wyrazy uznania kierowane są pod adresem uczniów CKZiU, absolwentów szkoły, sosnowieckich policjantów oraz krwiodawców, którzy oddali krew.
Patronami medialnymi kampanii byli Kurier Miejski, Wiadomości Zagłębia oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach.
Źródło i fot.: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu