CERTYFIKAT DLA CKZiU

CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska otrzymało certyfikat za udział w akcji „Lekcja dla Rodaka”.


Akcja związana była z włączeniem się społeczności szkolnej w działalność na rzecz Rodaków, którzy w wyniku tragicznych losów – najazdów, zsyłek, operacji antypolskiej – znaleźli się poza granicami swojego kraju. Fundacja Dla Rodaka zachęca do organizacji takich zajęć, bo młodzi ludzie uczą się wtedy o bolesnej karcie dziejów, ale tak samo o znaczeniu i doniosłości tych obszarów Rzeczypospolitej, które dzisiaj nazywamy Kresami. -W ten sposób staramy się uwrażliwić młodzież na potrzebę niesienia pomocy Rodakom-przekazała organizatorka zajęć - polonistka, Bożena Fulas. Klasy maturalne przed wprowadzeniem do literatury łagrowej mogły przekonać się o faktograficznym przekazie, dotyczącym zsyłek na Syberię i usłyszeć o życiu m.in. Polaków w Kazachstanie. -Myślę, że z zajęć wynika jasny przekaz dla młodych ludzi, by pamięć o zesłańcach nadal trwała-dodał wicedyrektor CKZiU, Zbigniew Zalas.
Źródło i fot. CKZiU w Sosnowcu.