warsztaty dla doradców zawodowych i nauczycieli w CKZiU

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu wraz z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach w ramach III Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego było organizatorem warsztatów dla doradców zawodowych i nauczycieli z naszego regionu.

ckziu dobre praktyki


„Czynniki wpływające na wybory edukacyjno-zawodowe uczniów szkół podstawowych”, „Wykorzystanie elementów coachingu i tutoringu w pracy doradcy zawodowego”, „O kompetencjach potrzebnych na rynku pracy- kompetencje transferowalne”- to tylko niektóre z ciekawych treści poruszanych podczas warsztatów. Uczestników spotkania przywitał dyrektor, Jacek Górski oraz wicedyrektor ROME Metis w Katowicach, Aleksandra Kruszyńska. Wystąpienie przedstawiciela Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej było okazją do poruszenia tematu możliwości współpracy szkół z pracodawcami.
Źródło i foto: CKZiU w Sosnowcu