Otwarcie pracowni elektrycznych w CKZIU

21 września w CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu odbyło się uroczyste otwarcie pracowni elektrycznych ufundowanych przez firmę Saint-Gobain.

ckziu otwarcieprac


O możliwościach wykorzystania nowoczesnych sal lekcyjnych wspomniał w swoim wstępnym przemówieniu wicedyrektor CKZiU, Zbigniew Zalas: - Jeszcze rok temu te pomieszczenia wyglądały zupełnie inaczej. Dziś dzięki wkładowi własnemu , pomocy sponsora sale są wyremontowane, wyposażone w nową instalację elektryczną, oświetlenie, stanowiska warsztatowe, narzędzia oraz pomoce naukowe.
Priorytetem dyrekcji oraz nauczycieli jest nowoczesna baza dydaktyczna, o czym przekonywał przybyłych gości dyrektor CKZiU, Jacek Górski: - Kształcenie staje się działaniem jeszcze bardziej skierowanym pod potrzeby pracodawców.
Uczniom szkoła oferuje możliwość wyboru szeregu atrakcyjnych specjalizacji, które umieszczone są w ofercie edukacyjnej. - Dzięki współpracy z czołowymi firmami z miasta i regionu, szkoła realizuje treści kształcenia zgodne z aktualnym stanem wiedzy z różnych dziedzin - podkreślił w swoim wystąpieniu przewodniczący Rady Miejskiej, Wilhelm Zych. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami społecznymi, zakładami pracy szkoła zapewnia uczniom kontakt z najnowszymi osiągnięciami wiedzy i technologii.
Prezentację wykorzystania nowoczesnej bazy dydaktycznej przedstawiła kierownik, Małgorzata Regulewska.
Firma Saint - Gobain w ramach podziękowania otrzymała dyplom jako skromny wyraz uznania na ręce przedstawicieli firmy -Tadeusza Koniecznego i Anny Migali, którzy potwierdzili dalszą współpracę ze szkołą i ufundowali stypendia dla najlepszych uczniów w zawodzie technik elektryk.
Ufundowane pracownie stanowić będą integralną całość z dotychczasowym wyposażeniem szkoły. Otwierane obecnie sale zawodowe umożliwią uczniom kształcącym się w zawodach technik elektryk poznanie podstawowych praw elektrotechniki i elektroniki oraz zasad wykonywania pomiarów elektrycznych. Wiedza i umiejętności uczniów zdobyte w tej pracowni będą doskonałą bazą do dalszego rozwoju młodych ludzi.
Inicjatorem współpracy z Saint-Gobain ze strony szkoły jest Bożena Fulas.

ckziu otwarcieprac1

 

Źródło: Informacja prasowa CKZiU.
Fot. CKZiU w Sosnowcu.