NARODOWE CZYTANIE 2018 W CKZIU

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką odsłona Narodowego Czytania odbyła się 7 września - w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska .


Młodzież wraz z zaproszonymi gośćmi wspólnie czytała fragmenty Przedwiośnia S. Żeromskiego. Wicedyrektor CKZiU, Zbigniew Zalas na wstępie akcji czytelniczej zapoznał zebranych z listem, który szkoła otrzymała od Pary Prezydenckiej. Gość honorowy- Pełnomocnik Prezydenta ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej, Mateusz Bochenek – w swoim wystąpieniu podkreślił rolę środowiska lokalnego na rzecz odzyskania tożsamości narodowej. Nie omieszkał też wspólnie z uczniami pochylić się nad kartami lektury. Przesłanie Żeromskiego znalazło się również w prelekcji drugiego honorowego gościa - Tomasza Goneta z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wykładu na temat dziejów ojczystych związanych z odzyskaniem niepodległości. Na każdym przyniesionym egzemplarzu Przedwiośnia można było otrzymać od bibliotekarki, Reginy Kaczyńskiej pieczątkę tegorocznej edycji Narodowego Czytania.
Akcję przygotowały polonistki szkoły: Bożena Fulas i Aleksandra Karwat.
Źródło: Informacja prasowa CKZiU w Sosnowcu.