CERTYFIKAT dla CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu

Nauczyciele i uczniowie CKZiU Technikum nr 6 wzięli udział w Kampanii pod hasłem: Razem raźniej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka realizowanego w roku szkolnym 2017/2018.


Cele programu zakładały wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukację dla bezpieczeństwa. W ten sposób realizowano politykę oświatową państwa w br. roku szkolnym w zakresie: podnoszenia jakości edukacji w szkołach i placówkach, wzmocnienia wychowawczej roli szkoły oraz bezpieczeństwa w Internecie. Polonistki - Bożena Fulas i Aleksandra Karwat oraz pedagog szkolny - Urszula Malczewska i psycholog - Anna Zgardzińska-Biesiada wspólnie z uczniami wykonały maksymalną liczbę zadań przewidzianą w konkursie. Wicedyrektor, Zbigniew Zalas pogratulował wszystkim zaangażowanym w kampanię uczestnikom.

ckziu certyfikat6


fot. CKZiU w Sosnowcu