Uczniowie CKZiU finalistami Śląskiego Przeglądu Zawodów !

celem konkursu była promocja szkolnictwa zawodowego
CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu zdobyło III miejsce w „Śląskim przeglądzie zawodów – 2018" realizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.


W pierwszym etapie uczniowie musieli przygotować prezentację multimedialną promującą kształcenie w danym zawodzie, a następnie przygotować stoisko prezentujące umiejętności przyszłych techników. Drugi etap konkursu odbył się już w Śląskim Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie. Uczniowie klasy II p cyfrowych procesów graficznych wzięli udział w zmaganiach związanych z robotyką. Młodszym kolegom ze szkół gimnazjalnych i podstawowych naszego województwa przedstawili ofertę Technikum nr 6. Głównym celem konkursu była promocja szkolnictwa zawodowego – zwiększenie zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym, pogłębianie wiedzy na temat oferty szkół kształcących w danym zawodzie. - Wzięliśmy udział w kategorii konkursu: „Robotyka wokół nas", co nie jest podstawą zawodu technika cyfrowych procesów graficznych, a poprzeczka zmagań konkursowych postawiona była bardzo wysoko - przekazała polonistka, Bożena Fulas, która wspólnie z nauczycielami zawodu - Anetą Gil i Adamem Haptasiem sprawowała nadzór merytoryczny nad uczniami. - Dzięki wspólnym działaniom nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych szkoła ma możliwość pokazania się w środowisku lokalnym z jak najlepszej strony, o czym świadczy III miejsce w województwie. Jesteśmy też jedyną szkołą z Sosnowca, która dostała się do finału – powiedział wicedyrektor CKZiU, Zbigniew Zalas, gratulując uczniom i nauczycielom.

ckziu spz


fot. CKZiU w Sosnowcu