Porozumienie między CKZiU a Uniwersytetem Śląskim

dzięki współpracy uczniowie CKZIU zyskają możliwość uczestnictwa w zajęciach uniwersyteckich
W Sosnowcu podpisano umowę o współpracy dydaktycznej między szkołami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Kilińskiego 25, a Uniwersytetem Śląskim- Katedrą Studiów Międzynarodowych.


Ze strony szkoły porozumienie podpisał dyrektor, mgr inż. Jacek Górski, natomiast Uniwersytet reprezentował prof. dr hab. Romuald Cudak. W uroczystości podpisania umowy wzięli udział również: dr Marcin Maciołek, który z ramienia UŚ będzie koordynować współpracę ze szkołą oraz mgr Bożena Fulas – polonistka i inicjatorka porozumienia z CKZiU W ramach umowy pracownicy naukowi Katedry będą prowadzić wykłady gościnne na terenie CKZiU, a uczniowie szkoły zyskają możliwość uczestnictwa w zajęciach uniwersyteckich i innych wydarzeniach organizowanych na Uniwersytecie Śląskim. Wykład inauguracyjny rozpoczął prof. Romuald Cudak, który przedstawił uczniom Technikum nr 6 nowy wymiar w liryce, czyli poezję cybernetyczną. Natomiast dr Marcin Maciołek zaprezentował młodzieży Technikum nr 4 w formie warsztatów- słownictwo techniczne.
fot.CKZiU w Sosnowcu