CKZIU zaprasza na Festiwal Zawodów

Spotkaniu będzie towarzyszyć punkt doradztwa zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ulicy Kilińskiego 31, zaprasza na Festiwal Zawodów- Tradycja i nowoczesność pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca w dniach 24 maja (w godzinach 10.00-17.00) i 25 maja (w godzinach 10.00-15.00).


Celem przedsięwzięcia jest promocja szkolnictwa zawodowego oraz dostarczenie gimnazjalistom oraz uczniom klas VII szkół podstawowych i ich rodzicom wiedzy na temat poszukiwanych na rynku pracy zawodów poprzez organizację stoisk zawodowych.


Uczestnicy podczas trwania Festiwalu bedą mieli okazję :
- zapoznania się z zakresem obowiązków i warunkami pracy na stanowisku w określonym zawodzie
- wskazania umiejętności niezbędnych dla danego zawodu
- oceny swoich predyspozycji do wykonywania określonych zawodów
- zaplanowania swojej przyszłości, biorąc pod uwagę pasje, zainteresowania, swoje mocne strony
- skonfrontowania posiadanej wiedzy i umiejętności z własnymi wyobrażeniami o zawodzie
- zaplanowania poszczególnych etapów edukacji przy zdobywaniu wybranego zawodu.


Spotkaniu będzie towarzyszyć punkt doradztwa zawodowego, w którym uczestnicy będą mogli porozmawiać ze specjalistami na temat swoich predyspozycji zawodowych oraz zaplanować swoją ścieżkę zawodową.
Podczas Festiwalu zawodów uczestnicy za wykonanie prostych czynności zawodowych będą mogli zdobywać Certyfikaty, które będą brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.


Zgłoszenia grup z podaniem daty, godziny i ilości uczestników telefonicznie 32 266 07 34.