Ruszyła kampania „Podaruj krew dla niepodległej”

Podczas pierwszej akcji krwiodawstwa oddano prawie 6 litrów krwi
17 kwietnia uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 wzięli udział w akcji honorowego krwiodawstwa połączonej z uczczeniem stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

ckziu krew


Krew można było oddawać w dostosowanym do tego celu autobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Oddano prawie 6 litrów „bezcennego daru".
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania osobom, które wzięły udział w akcji.
Kolejne pobranie krwi w ramach kampanii „Podaruj krew dla Niepodległej" odbędzie się 15 czerwca na parkingu Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego w Sosnowcu ulica Kilińskiego 25.
Patronat medialny nad akcją objął Kurier Miejski, Wiadomości Zagłębia oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach.
Organizatorzy - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zapraszają wszystkich chętnych do włączenia się w kampanię.

fot. CKZiU w Sosnowcu