PODARUJ KREW DLA NIEPODLEGŁEJ

Krew będzie można oddawać 17 kwietnia w godzinach od 9 do 13 na parkingu Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25, w związku z rocznicą 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zainicjowało akcję „Podaruj krew dla Niepodległej".


W placówkach Centrum w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zostaną zorganizowane mobilne punkty poboru krwi. Akcja będzie trwała od kwietnia do grudnia 2018 roku i będzie jej towarzyszyć kampania informacyjna związana z odzyskaniem niepodległości oraz promująca honorowe krwiodawstwo. W ten symboliczny, a zarazem bardzo wymierny sposób społeczność CKZiU planuje uczcić pamięć o wydarzeniach z 11 listopada 1918 roku oraz oddać hołd tym wszystkim, którzy przelali krew za Ojczyznę.
Organizatorzy zapraszają osoby pełnoletnie do mobilnego punktu poboru krwi w dniu 17 kwietnia w godzinach od 9 do 13. Krwiobus będzie znajdował się na parkingu Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Patronat medialny nad akcją objął Kurier Miejski, Wiadomości Zagłębia oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach.