UMOWA CKZiU Z PAŁACEM SCHOENA W SOSNOWCU

Podpisanie umowy miało miejsce w ramach Targów Akademickich
14 kwietnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy Kilińskiego 31 miało miejsce niecodzienne wydarzenie.

ckziu ps 1


W ramach odbywających się Targów Akademickich podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy między CKZiU i dyrektorem Jackiem Górskim oraz Pałacem Schoena i dyrektorem Pawłem Duszą. W spotkaniu wziął udział I Zastępca Prezydenta Miasta, Zbigniew Byszewski, który podkreślił ogromne znaczenie takich działań, prezentujących wartości wzmacniające więzi lokalnego środowiska z regionem. Porozumienie podpisano w obecności Przewodniczącej NSZZ Solidarność, Małgorzaty Pochopień, wicedyrektor CKZiU, Ewy Bartosińskiej oraz przewodniczącego Rady Rodziców, Piotra Kwietniewskiego. Koordynatorką porozumienia i spraw związanych z realizacją umowy została polonistka, Bożena Fulas.
Dyrektor CKZiU, Jacek Górski, otwierając Targi Zagłębiowskie, przekazał zebranej młodzieży szkół sosnowieckich informację o znaczeniu podpisania umowy między szkołą a muzeum, a także szczególnej roli ośrodków i instytucji kultury, zaangażowanych w działania dydaktyczno-wychowawcze. Osobiste spotkanie z dziedzictwem kulturowym reprezentowanym przez obiekt muzealny może nauczyć więcej, efektywniej i w bardziej atrakcyjny sposób, niż typowa lekcja w murach szkoły. Istotnym punktem wzajemnej współpracy między CKZiU, a Pałacem Schoena będzie przygotowanie młodzieży do analizy dzieł sztuki jako etapu przygotowawczego do egzaminu ustnego z języka polskiego.

ckziu ps 2


Fot. CKZiU w Sosnowcu.