Współpraca CKZiU oraz Politechniki Śląskiej

Motoryzacja a środowisko – technika katalitycznego oczyszczania spalin
CKZiU Technikum nr 5 ściśle współpracuje z Politechniką Śląską.


Prodziekan uczelni, dr hab. inż. Zbigniew Żmudka zaprezentował uczniom zagadnienia znajdujące się na styku motoryzacji i środowiska. Pokazał samochody wyposażone w różne układy, znacząco zmniejszające emisję substancji szkodliwych. - Tematyka warsztatów obejmowała oddziaływanie transportu na środowisko, klasyfikację metod zmniejszania emisji substancji szkodliwych, technikę katalitycznego oczyszczania spalin i techniki specjalne – przekazała organizatorka zajęć, Bożena Fulas. Młodzież dowiedziała się, w jaki sposób metale szlachetne (platyna, pallad, rod) przyczyniają się do ochrony środowiska podczas jazdy samochodem.

fot. CKZiU w Sosnowcu