BOHATEROWIE WŚRÓD NAS!

Uczniowie CKZIU biorą udział w spotkaniach z świadkiem i uczestnikiem II wojny światowej
W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach organizuje spotkania świadków historii z młodzieżą szkolną.

Uczniowie CKZiU w Sosnowcu –Technikum nr 5,6 i CKU- czynnie włączyli się w obchody Roku dla Niepodległej i apel Związku Kombatantów. Polonistka, Bożena Fulas zorganizowała cykl spotkań dla młodzieży z świadkiem i uczestnikiem II wojny światowej 93-letnim majorem Zygmuntem Ociepką. - Cieszę się, że można promować w szkołach integrację wewnątrz i międzypokoleniową, a w młodzieży wzbudzać empatię i szacunek dla starszych osób – przekazała wicedyrektor CKZiU, Barbara Kowalik. -Dzielenie się wiedzą historyczną w tak twórczy i interesujący sposób, robi niezapomniane wrażenie na młodych ludziach –dodał wicedyrektor CKZiU, Zbigniew Zalas. W ten sposób szkoły przy Kilińskiego 25 i Legionów 9 upamiętniają walki o niepodległość Polski i mobilizują uczniów do gromadzenia i badania źródeł historycznych, a także zajęcia odpowiedzialnej i aktywnej postawy wobec osób starszych.

ckziu bohaterowie


Fot. CKZiU w Sosnowcu