NAUCZYCIELE SP 29 W SOSNOWCU UCZESTNIKAMI TEACHERS TRAINING WE WŁOSZECH

Spotkanie odbyło się w ramach projektu Erazmus+
W dniach 14-20 stycznia nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 29 W Sosnowcu – Ewa Węgrzyńska – koordynator projektu oraz Barbara Dec – nauczyciel matematyki, przebywali z wizytą w szkole Istututo Comprensivo Polo 2, w Taurisano we Włoszech.


Teachers Training, bo tak nazywało się to spotkanie, odbywał się w ramach realizowanego przez szkołę projektu Erasmus + „Let's become Mathematicians, shall we?"
Celem wyjazdu było szkolenie nauczycieli i wymiana doświadczeń związana z nauczaniem matematyki. W czasie wizyty nauczyciele brali czynny udział w zajęciach z matematyki w szkole (warto wiedzieć, że zajęcia we włoskiej szkole odbywają się też w soboty) oraz w przedszkolu. Byli też gośćmi Międzynarodowego Seminarium dla dyrektorów i nauczycieli włoskich szkół prowadzonego przez profesorów z Uniwersytetu w Bergamo, w którym wzięli udział jako jedni z prowadzących to spotkanie. Zaprezentowali tam nie tylko swoje szkoły, ale przede wszystkim innowacyjne metody nauczania matematyki w szkołach w Polsce, we Włoszech, w Norwegii, w Portugalii, na Węgrzech i na Litwie.
Kolejne spotkanie odbędzie się w kwietniu w szkole w Portugalii i uczestniczyć w nim będą nie tylko nauczyciele, ale również uczniowie ze wszystkich szkół uczestniczących w projekcie. SP 29 w Sosnowcu reprezentować będzie grupa sześciorga uczniów klas siódmych oraz dwóch nauczycieli.

sp29 tt1

fot. Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu