Zajęcia edukacyjne z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w CKZiU

Młodzież miała okazję zapoznać się z historią zagłębiowskiego ruchu niepodległościowego
23 stycznia w CKZiU Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym w Sosnowcu przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.


Tomasz Gonet z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach wygłosił wykład pt. „Zagłębie Dąbrowskie w walce o niepodległość i granice państwa polskiego 1914-1922". Młodzież uczestnicząca w zajęciach mogła między innymi zapoznać się z historią regionu na przełomie XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii zagłębiowskiego ruchu niepodległościowego. Edukator z IPN przybliżył uczniom zagadnienia z zakresu udziału Zagłębiaków w czynie legionowym oraz ich walkach o granice odrodzonego państwa polskiego. Istotną częścią zajęć edukacyjnych były także rozważania na temat roli Zagłębia Dąbrowskiego i jego mieszkańców w powstaniach śląskich (1919-1921). Młodzież w trakcie trwania zajęć zdobyła informacje o udziale mieszkańców zagłębiowskich miast w walkach powstańczych, a także pomocy, którą Zagłębiacy nieśli walczącym Ślązakom.
- W ten sposób CKZiU zainicjowało obchody odzyskania niepodległości. Czeka nas jeszcze wiele projektów, które będziemy realizować przez cały rok wspólnie z różnymi instytucjami –przekazała inicjatorka spotkania polonistka, Bożena Fulas.