Kajakiem pokonamy Białą Przemszę

Szykuje się nowa atrakcja turystyczna
Szlak kajakowy na Białej Przemszy to wspólny projekt miast, które chcą wybudować infrastrukturę stacji początkowej i końcowej, a także instalację pomostów w miejscach przeszkód.

Projekt, który zakłada realizację ok. 26 km szlaku kajakowego, mają zrealizować Sosnowiec i Sławków Jeśli do projektu przystąpi Jaworzno i Dąbrowa Górnicza, to szlak kajakowy zostanie wydłużony na wet do 34 km. Na przewidywanym szlaku pomost pierwszy zrealizuje Sławków, chyba że Dąbrowa Górnicza przyłączy się do zadania, wtedy spływ będzie się rozpoczynał na terenie Dąbrowy Górniczej.
W ramach projektu Zagłębiowski Park Linearny miasto Sławków planuje w tym roku budowę dwóch pomostów. Jeden będzie się znajdować w oko licach ul. Młyńskiej. Pomost ten może pełnić zarówno funkcję pomostu startowego, jak i przystanku na trasie Dąbrowa Górnicza -Okradzionów – Sosnowiec. Drugi pomost ma się znajdować bliżej Dąbrowy Górniczej.
– W Sosnowcu punkt startowy będzie się znajdować przy ul. Krakowskiej, gdzie powstanie przystań – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Przystań przy ul. Krakowskiej ze względu na przebiegającą w tym obszarze granicę miast gmina Sosnowiec planuje stworzyć we współpracy z miastem Jaworzno. Na szlaku Białej Przemszy przy ul. Krakowskiej znajduje się utrudnienie w postaci jazu, które powoduje konieczność wyciągnięcia kajaków na brzeg i pokonania odcinka ok. 350 metrów lądem. W celu ułatwienia wyciągania i zwodowania kajaków planuje się wybudowanie pomostu kajakowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy ul. Krakowskiej. Ze względu na to, że brzeg rzeki leży już poza granicami gminy Sosnowiec, trwają uzgodnienia z gminą Jaworzno, dotyczące budowy pomostu kajakowego.
– Planujemy między innymi budowę altany wypoczynkowej wraz z ławkami oraz stołem, wybudowanie paleniska, zamontowanie stołów piknikowych, uporządkowanie terenu linii brzegowej, wycinkę samosiejek, ustawienie koszy na śmieci, zamontowanie stojaków rowerowych oraz wyznaczenie i wykonanie miejsca do parkowania samochodów – wylicza prezydent. Kolejne pomosty, przy ul. Batorego oraz elektrowni wodnej, ma zrealizować na swoim terenie Jaworzno, a ostatnie trzy gmina Sosnowiec. Dwa pomosty mają powstać przy ul. Plażowej (Jaz Tauron), a koniec trasy i ostatni pomost będzie się mieścił przy Trójkącie Trzech Cesarzy. – Z uwagi na to, iż jest to przystań końcowa, ze względów logistycznych konieczne jest wybudowanie dwóch pomostów na brzegu Białej Przemszy. Ze względu na umocniony kamieniami wysoki brzeg Czarnej Przemszy, nie jest możliwe lokowanie pomostu na brzegu tej rzeki – wyjaśnia prezydent. Pracownicy sosnowieckiego MOSiR -u, którzy w tym roku organizowali spływy po Białej Przemszy, są przekonani, że pomosty na Białej Przemszy mogą służyć zarówno jako końcowe, jak i początkowe pomosty także dla spływów po Czarnej Przemszy. W tym miejscu planowana jest budowa dwóch dwupoziomowych pomostów kajakowych na brzegu Białej Przemszy, umocnienie brzegu rzeki, wydzielenie miejsca pod parking przy schodach prowadzących do Trójkąta Trzech Cesarzy, jak i uporządkowanie terenu wokół obelisku. Wstępnie gmina Sosnowiec oszacowała koszty tej inwestycji na 150 tys. zł.