Zbigniew Zalas w gronie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

Zaszczytny tytuł otrzymał wicedyrektor CKZIU w Sosnowcu
4 stycznia minister Anna Zalewska wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

ckziu wicedyrektor

 


Zaszczytny tytuł członka Rady otrzymał Zbigniew Zalas, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25. Rada będzie wspierać Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty w zakresie wypracowania oraz konsultowania nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Członkowie Rady będą proponować zmiany w kształceniu zawodowym, w tym w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także będą brali udział w prowadzeniu wstępnych konsultacji nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i współpracujących z nimi pracodawców. Jednym z zadań Rady będzie aktywny udział jej członków w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku pracodawców. Zbigniew Zalas to jedyny dyrektor z Sosnowca powołany na członka Rady,który promować będzie dobre praktyki w kontaktach ze środowiskiem pracodawców.

fot. arc CKZiU w Sosnowcu