Nowoczesne Centrum Wsparcia oficjalnie rozpoczyna swoją działalność!

Nie tylko hospicjum, ale i wielkie serce
Po wielu latach starań, zabiegów i zbierania środków, centrum hospicyjne przy ul. Hubala Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, rozpocznie swoją działalność!


Oficjalne otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego zaplanowano na 8 grudnia, a już 11 grudnia każdy będzie mógł zobaczyć, jak wygląda i dowiedzieć się, jakie usługi będzie świadczyć i na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy Sosnowca, jak i Zagłębia.
- Zgodnie z zapowiedziami centrum zostanie otwarte jeszcze w tym roku. Dzienny ośrodek opieki będzie działał już od 1 grudnia, a z całodobową opieką hospicyjną ruszymy w połowie miesiąca – nie ukrywa radości Małgorzata Czapla, prezes Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła. - Obecnie, przed otwarciem, trwają intensywne prace porządkujące i sprzątanie obiektu. Sam obiekt 11 grudnia będzie można zwiedzać w godz. od 12.00 do 18.00 w kilkuosobowych grupach. Wszyscy chętni będą mogli zobaczyć, jak wygląda centrum i dowiedzieć się, czym będziemy się zajmować – dodaje.
Warto pamiętać, że projekt stworzenie centrum, który w części został sfinansowany ze środków unijnych, nie przewidywał zakupu elementów wyposażenia. Brakuje jeszcze niektórych urządzeń, jak np. dezynfekatora, ale także zwykłych mebli, biurek i krzeseł. Wszyscy, którzy chcieliby pomóc, mogą kontaktować się z przedstawicielami stowarzyszenia.
W Zagłębiowskim Centrum Wsparcia będzie się mieścić m.in. hospicjum stacjonarne, ośrodek pobytu dziennego, rehabilitacji oraz poradnia medycyny paliatywnej. Według założeń docelowo pod równoczesną opieką będzie mogło przebywać w placówce 25 podopiecznych wymagających stałej opieki całodobowej oraz zaplanowano 25 miejsc w dziennym ośrodku pobytu. Długość pobytu w ośrodku będzie dostosowana do potrzeb podopiecznych. Łącznie każdego roku z hospicyjnej placówki będzie korzystać blisko 1000 beneficjentom, ponieważ oprócz wyżej wymienionego zakresu opieki, w centrum będzie zapewniona także rehabilitacja, wsparcie psychologiczne oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
Centrum będzie oferować m.in. stacjonarną opiekę całodobową, głównie dla osób nieuleczalnie chorych na nowotwory po zakończonym leczeniu i dla osób starszych, niesamodzielnych, po hospitalizacji wymagających okresowego wsparcia opiekuńczo-medycznego. W ramach centrum będzie działać także Dzienny Ośrodek Opieki dla osób starszych, częściowo niesamodzielnych, którzy nie powinni zostać bez opieki na czas pracy opiekunów i dla osób starszych, wykluczonych ze względu na samotność. Nie zabraknie także opieki środowiskowej dla osób starszych, niesamodzielnych, którzy ze względu na swoją chorobę czy niepełnosprawność muszą pozostać w domu, a wymagają wsparcia opiekuńczo-pielęgnacyjnego. W centrum będą prowadzone także szkolenia, dotyczące opieki - dla opiekuna i rodziny, którzy opiekują się osobą starszą, niesamodzielną z powodu choroby czy niepełnosprawności oraz dowiedzieć się, jakie są możliwości w mieście objęcia ich członka rodziny opieką przez inne instytucje. Na wsparcie psychologiczne będą mogły liczyć osoby, które same opiekują się swoimi bliskimi lub sami zostali dotknięci chorobą. W centrum działać będzie także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, dzięki której będzie można wypożyczyć m.in. wózki inwalidzkie, kule, chodziki czy koncentratory tlenu.
Budowa centrum trwała od listopada ubiegłego roku. Inwestycja kosztowała ok. 10 mln zł, a część pieniędzy pochodziła ze środków unijnych. Zgłoszenia dotyczące możliwości udzielenia świadczeń opiekuńczych przyjmowane są w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. przy ul. 3 Maja 1 w Sosnowcu, tel. 32 293 23 13, a zgłoszenia może dokonać opiekun osoby zależnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.hospicjum.sosnowiec.pl.