AMAZON W CKZIU

uczniowie otrzymali od firmy Amazon 10 czytników Kindle z wgranymi e-bookami w języku angielskim i niemieckim oraz 100 książek w tradycyjnej formie papierowej
14 listopada w CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu odbyło się uroczyste podsumowanie programu Kindloteka organizowanego przez firmę Amazon. Szkoła znalazła się w gronie zwycięskich placówek, które wzbogaciły swój księgozbiór.

ckziu amazon

Przedstawiciele firmy przekazali 10 czytników Kindle z wgranymi e-bookami w języku angielskim i niemieckim oraz 100 książek w tradycyjnej formie papierowej. W spotkaniu udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Zbigniew Byszewski, dyrektor CKZiU, Jacek Górski, wicedyrektor, Zbigniew Zalas, a także uczniowie klasy II P, którzy otrzymali koszulki od firmy Amazon z nadrukiem „Kocham czytać".
Program artystyczny, ukazujący walory książek w dzisiejszych czasach, w wersji humorystycznej przedstawili artyści z klas II. Kierownik szkolenia praktycznego, Małgorzata Regulewska zaprezentowała zebranym kierunki kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz akcje czytelnicze prowadzone na terenie szkoły. Manager firmy Amazon, Krzysztof Rapacz przekazał na ręce uczniów wybrane książki oraz podsumował program Kindloteki w Sosnowcu. - Szkoła wybrała lektury w wersji papierowej oraz e –booki, które obejmują również tematykę młodzieżową- powiedziała polonistka Bożena Fulas, organizatorka spotkania. Wiceprezydent Sosnowca podkreślił znaczenie współpracy szkoły z firmą Amazon, co jest ogromnie ważne dla środowiska lokalnego. - Niespodzianką dla uczniów i nauczycieli jest otrzymanie zaproszenia do zwiedzania Centrum Logistycznego w Sosnowcu-podkreślił wicedyrektor CKZiU, Zbigniew Zalas. Dokonano również wyboru najciekawszego plakatu w konkursie plastycznym: „Czytać jest przyjemnością".

ckziu amazon1

foto: CKZiU w Sosnowcu