POSTAWILI NA SŁOŃCE w CKZiU

Całoroczna praca uczniów została doceniona
W ubiegłym roku szkolnym grupa uczniów Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane w CKZiU w Sosnowcu realizowała szeroko zakrojony dwuetapowy, ogólnopolski program konkursu „POSTAW NA SŁOŃCE".


Przez cały niemal rok szkolny 10 uczniów pod opieką Martyniki Bulkowskiej podejmowało działania popularyzujące wiedzę dotyczącą korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii ze szczególnym naciskiem na fotowoltaikę.
Ich praca została doceniona przez komisję konkursową, czego wyrazem były nagrody rzeczowe, które uczniowie wraz z dyrektorem Januszem Mazurem odebrali w Ministerstwie Środowiska.
- Obecnie młodzież weźmie udział w konferencji w RODN w WOM-ie dla dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych oraz nauczycieli przedsiębiorczości i ochrony środowiska,, studentów i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości-przekazała wicedyrektor CKZiU, Ewa Bartosińska