Jak pol-ukrować nasze relacje? Pokazują uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka

Przewodnik ksenofoba już wydany
Oryginalny projekt pod nazwą „Jak POL-UKRować nasze relacje? Polsko-ukraiński przewodnik ksenofoba", został zrealizowany przez uczniów VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu oraz szkołę z ukraińskiego miasta Sambor.

pu1

W projekcie, który rozpoczął się 15 października, a zakończył 21 października, wzięli udział młodzi pasjonaci dziennikarstwa, którym szczególnie leży na sercu nawiązanie dobrej dwustronnej polsko-ukraińskiej współpracy i przyjaźni. W trakcie kilkudniowego pobytu, uczniowie i towarzyszący im nauczyciele z Ukrainy, nie mogli narzekać na nudę, ponieważ plan wizyty był bardzo napięty i zaplanowany niemal do ostatniej minuty. Wspólnie udało się zorganizować m.in. plenerową grę miejską, warsztaty poświęcone zagadnieniom patriotyzmu i tożsamości, zwyczajom i tradycjom, stylowi życia w Polsce i na Ukrainie, a także zwiedzić najciekawsze zakątki Zagłębia oraz pokazać gościom Katowice i Kraków. Jednym z najważniejszych wyzwań wspólnego projektu było zorganizowanie debaty, zatytułowanej „Relacje polsko-ukraińskie bez wzajemnych uprzedzeń i stereotypów", która odbyła się w Miejskim Klubie im. J. Kiepury w Sosnowcu.
- Nie było to łatwe zadanie, ani dla uczniów „Korczaka", ani zaproszonych gości z Ukrainy. Próbowaliśmy przedstawić polsko-ukraińskie relacje w taki sposób, by uniknąć wzajemnych uprzedzeń i stereotypów, ale także nie kierować się przesadnie poprawnością polityczną, by jednak nie spłycić poruszanej problematyki – mówi Grzegorz Szewczyk, nauczyciel przedmiotów wiedza o społeczeństwie oraz historii w VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu i jeden z koordynatorów projektu. - Nasze narody łączą bolesne doświadczenia dziejowe, a rany goją się przez całe pokolenia. Tym bardziej cieszą wyniki sondy, którą przeprowadziliśmy wśród mieszkańców Sosnowca. Potwierdzają one, że jako Polacy lubimy i cenimy Ukraińców oraz coraz lepiej się znamy. Niebagatelną rolę odgrywa w tym procesie znaczący udział Ukraińców na naszym rynku pracy oraz stale rosnące grono młodzieży ukraińskiej decydującej się na studiowanie właśnie w Polsce. Co zatem kładzie się cieniem na naszych relacjach? Lektura prasy, forów internetowych oraz szczegółowa obserwacja i analiza bilateralnych stosunków pomiędzy naszymi państwami, zdają się najczęściej ogniskować w jednym punkcie: wciąż niezamkniętej, krwawej karcie historii. Składa się na nią tzw. rzeź wołyńska oraz czystka etniczna na terytorium Galicji Wschodniej, w postaci bestialskiego ludobójstwa dokonanego przez oddziały OUN oraz UPA. Mam jednak nadzieję, że coraz częściej w naszych szkołach będzie można z sukcesem realizować kolejne projekty polsko-ukraińskie, które będą przełamywać wzajemne stereotypy i towarzyszącą im nieufność oraz niechęć na rzecz dobrych i bliskich relacji pomiędzy naszymi dwoma narodami – podsumował.
Pokłosiem projektu jest e-publikacja „Polsko-ukraiński przewodnik ksenofoba", żartobliwe i jednocześnie pouczające spojrzenie na typowe zachowania, wady i zalety dwóch narodów. Projekt został sfinansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży i Urząd Miasta w Sosnowcu.

pu2

Foto: VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu.