„Przedszkole tańcem malowane”

Taneczne sukcesy przedszkolaków
Taniec jest jedną z najstarszych form wyrażania przez ludzi emocji. Pierwotnie był to tylko ruch, gest, mimika, rytm- niewerbalny sposób komunikowania się ludzi między sobą.


Czy obecnie, mimo upływu kilku tysięcy lat, mimo rozwoju cywilizacji, taniec wyraża coś innego?
Nowożytny taniec przybiera różne formy i służy różnym celom. Przekazuje myśli, uczucia, emocje, opowieści. Przedszkole Miejskie nr 27 w Sosnowcu od lat propaguje taniec i tym samym wywołuje moc estetycznych emocji.
Przedszkole realizuje sceniczny taniec nowoczesny, dzięki któremu dzieci rozwijają poczucie rytmu, wrażliwość, estetykę, pamięć i tzw. dyscyplinę sportową. Nauczycielem tańca od lat jest Agnieszka Zaskórska, która swój talent i pasję co roku przekazuje nowym przedszkolakom, w myśl proverbium: „Wszędzie tam, gdzie są dzieci- jest taniec".
- Wiosną 2017 r nasze przedszkolaki zachwyciły publiczność przepiękną choreografią z balonami led i zdobyły I miejsce na Regionalnym Festiwalu Tańca Przedszkolaków „Taneczna Piątka" pod patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice Edwarda Lasoka, II miejsce na Festiwalu Tanecznym „Tańcem Malowane" w Jaworznie, I miejsce na Festiwalu Nowoczesnych Form Tanecznych „Taniec- Poplątaniec" - mówi Agnieszka Zaskórska z Przedszkola Miejskiego nr 27 w Sosnowcu.

PM27 taniec


Foto: Przedszkole Miejskie nr 27 w Sosnowcu.