Rusza kolejna edycja Sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych

Liczą się dobre pomysły
Masz oryginalny pomysł, by promować Sosnowiec i wspierać lokalną kulturę, ale brakuje ci pieniędzy? Możesz wziąć udział w Sosnowieckim Programie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, który prowadzi Miejski Dom Kultury „Kazimierz" w Sosnowcu.


Właśnie ruszyła VII edycja Sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych
Celem programu jest rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców Sosnowca, inspirowanie społeczności lokalnej do odbioru i aktywnego uczestniczenia w przedsięwzięciach kulturalnych, promocja walorów artystyczno-kulturalnych miasta Sosnowca, rozwój inwencji twórczej w dziedzinie kultury i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym.
Wnioski oceniać będzie komisja, a pod uwagę będą brane walory kulturalne przedsięwzięcia oraz jego znaczenie dla społeczności lokalnej, oryginalność i kreatywność inicjatywy kulturalnej.
Wsparcie nie będzie wiązało się z bezpośrednim przekazaniem pieniędzy wybranej przez komisję osobie – najwyżej ocenione projekty i pomysły będą realizowane we współorganizacji z MDK „Kazimierz". Pomiędzy organizatorem programu (czyli MDK „Kazimierz") a wnioskującym jest zawierana umowa cywilnoprawna, tj. odpowiednio w przedmiocie współorganizacji lub współpracy przy realizacji przedsięwzięcia kulturalnego. Każda umowa szczegółowo określa zobowiązania stron w zakresie przeprowadzenia przedsięwzięcia kulturalnego. Termin składania wniosków mija 22 września o godz. 15.00. Pomysł ma zostać zrealizowany do 28 grudnia. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia.

Więcej informacji na stronie: http://www.mdk-kazimierz.pl/inf.php?t=aktn&pol=554