Konkurs Fotograficzny CKZiU

prace można nadsyłać do 15 kwietnia 2017 r.
CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska ul. Legionów 9 zaprasza do wzięcia udziału w konkursioe fotograficznym"Wizytówka Sosnowca".

 

ckziu kilinskiego 25 logo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„WIZYTÓWKA SOSNOWCA"

ORGANIZATOR:
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu

CELE KONKURSU:
• prezentacja twórczości młodzieży w zakresie sztuki fotografii,
• promocja miasta i regionu w fotografii
• zwrócenie uwagi gimnazjalistów na walory miejsca zamieszkania i okolic

TEMATYKA KONKURSU Wizytówka Sosnowca
• w konkursie preferowane są:
- fotografie przedstawiające ważne miejsca w Sosnowcu i okolicach oraz krajobrazy przedstawiające panoramę miasta lub okolicy, a także codzienne życie sosnowiczan
ADRESAT:
• w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych

WYMAGANIA:
• każdy autor może nadesłać do 3 zdjęć,
• format zdjęć nie mniejszy niż 13 x 18cm, nie większy niż 30 x 45 cm,
• każde zdjęcie należy opisać czytelnie z tyłu według wzoru:
◦ tytuł zdjęcia
◦ imię, nazwisko oraz adres autora
◦ wiek autora oraz nazwa szkoły
◦ numer telefonu i adres e-mail
• fotografie nie mogą być oprawione lub naklejone,

WARUNKI UCZESTNICTWA:

• zdjęcia należy włożyć do koperty i dostarczyć osobiście lub listownie
na adres:
CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska
ul. Legionów 9
41-200 Sosnowiec
Konkurs fotograficzny

Szczegółowe informacji udziela Bożena Fulas 507826999

TERMINY:
• do 15.04.2017 – nadsyłanie prac

OCENA:
• oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora,
• kryterium oceny:
◦ stopień zaangażowania,
◦ wydobyte walory miasta i okolic
◦ samodzielność wykonania ,
◦ poprawność przedstawienia tematu,

NAGRODY:
• w konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy
• prace fotograficzne laureatów wezmą udział w wystawie pokonkursowej

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć w celach promocji konkursu,
• nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania wyłącznie w celach związanych z konkursem, w tym promujących konkurs oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami),
• dokonanie zgłoszenia i nadesłanie zdjęć na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.


Zapraszamy do udziału!