Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

Casale Monferrato
W listopadzie odbyło się kolejne spotkanie międzynarodowe w ramach projektu „Lessons for present, lessons for future", finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Spotkanie zostało zorganizowane w Istituto Statale Leardi w Casale Monferrato we Włoszech.
Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II było reprezentowane przez szkolnego koordynatora projektu, Joannę Janas-Sajdak oraz Joannę Popławską-Kozłowską i Beatę Grzywę. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą ceremonią, podczas której uczestnicy powitani zostali przez Dyrektor szkoły Nicolettę Berrone, przedstawicielkę wydziału edukacji w Casale Monferrato oraz chór złożony z uczniów i nauczycieli. W związku z faktem, że było to już przedostatnie spotkanie w ramach projektu, było ono głównie poświęcone omówieniu najważniejszych kwestii związanych z publikacją opracowanych scenariuszy lekcji, omówieniem produkcji filmu dokumentalnego, który stanowić będzie pamiętnik projektu, przedstawieniu scenariuszy na temat „Pamięć historyczna, a język totalitarnych ruchów w Europie" oraz omówienie ostatniego spotkania w Elche.
Mimo wielu zadań związanych z realizacją projektu uczestnicy mieli przyjemność spotkać się z Jacques Pion, niezależnym fotografem francuskim, który wraz uczniami IS Leardi wykonał projekt „Mur". Podczas spotkania zaprezentowano niezwykłe fotografie uczniów, które stanowiły podstawę do refleksji na temat praw człowieka. Kwestie praw człowieka we Włoszech i Europie poruszone zostały także z przedstawicielami Stowarzyszeń „Migrantes" i „Eforum", którzy zaprezentowali wystawę na temat imigracji: „... kradną nam pracę, nasza historia / i nasza historia...". Jako, że tematyka projektu związana jest z Holokaustem, podczas wizyty odbyła się również wycieczka do Mediolanu, gdzie uczestnicy odwiedzili Memorial „Peron 21.", miejsce pamięci poświęcone Shoah, znajdujące się w podziemiach mediolańskiego Dworca Centralnego, skąd deportowano Żydów do obozów zagłady.