Projekt edukacyjny

Hurrra!!! Ja czytam!!!
Wspólne czytanie książek – niekoniecznie lektur- gimnazjalistów z uczniami technikum ma na celu nie tylko promocję szkoły, ale także zintegrowanie różnych grup społecznych.


Pozwala to realizować zadania konieczne w sposób nieschematyczny, ciekawy i twórczy. Kolejnym etapem kampanii jest powołanie do życia w szkole Klubu Edukacyjnego. Wszystkie spotkania promowane są w prasie regionalnej. - Uczniowie wspólnie czytają stworzone przez siebie utwory, dokonują korekty i tworzą z efektów swych działań książkę. Upowszechniają akcję na stronie internetowej szkoły, facebooku, na spotkaniach z mediami. Tworzą za pomocą fotografii, grafiki efekty spotkań czytelniczych - mówi nauczycielka Technikum nr 6, Bożena Fulas –lider projektu. Adresatem projektu jest młodzież gimnazjalna, technikum, szkoły specjalnej. Realizacja projektu będzie też wymagała współpracy z lokalnymi organami administracyjnymi i samorządowymi oraz z różnymi instytucjami działającymi w mieście. Projekt wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły oraz promuje aktywne metody uczenia się. Wprowadza korzystne zmiany w sposobie zarządzania szkołą, a także angażuje i integruje całą społeczność szkolną. - Młodzież gimnazjalna biorąca udział w kampanii czytelniczej w CKZiU będzie miała możliwość zaznajomienia się z efektami wspólnej pracy. Rozwija współpracę szkoły z mediami, lokalnymi instytucjami, w tym MBP. Zaangażowanie do współpracy przedstawicieli wyższych uczelni będzie sprzyjać wzrostowi zainteresowania nauką przez młodzież. Grant, który możemy otrzymać, chcemy przeznaczyć na zakup: kamery do nagrywania efektów czytelniczych, laptopa na potrzeby pracy grafików komputerowych, książek , nagród – dodaje Bożena Fulas.
Głosować na CKZiU w Sosnowcu można  TUTAJ.