uczniowie ostrzegali przed konsekwencjami palenia papierosów

Światowy Dzień Rzucania Palenia
16 listopada, w przeddzień Światowego Dnia Rzucania Palenia młodzież Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 przeprowadziła Happening pod hasłem „Dziękuję nie palę".


Na Placu Stulecia w centrum miasta uczniowie rozdawali ulotki promujące zdrowy tryb życia oraz ostrzegające przed konsekwencjami palenia papierosów. Mimo chłodnej listopadowej aury młodzież spotykała się z ciepłym i życzliwym przyjęciem przechodniów, którzy wyrażali swoje poparcie dla takich inicjatyw. Nie brakowało specjalnie haseł wykonanych przez młodzież, dotyczących zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego.
Akcja została przeprowadzona wspólnie z Zespołem ds. Profilaktyki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sosnowcu w imieniu, której pieczę nad przedsięwzięciem objęła Edyta Uchnast, natomiast jako opiekunowie młodzieży z CKZiU biorącej udział w happeningu obecni byli nauczyciele: autor programów profilaktycznych realizowanych w szkole, Roman Bodzoich oraz szkolna psycholog, Marzena Hajdecka
To kolejny przykład współpracy tych dwóch podmiotów w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz w promowaniu zachowań prozdrowotnych.

dziekuje nie pale
Fot. Technikum nr 5 w Sosnowcu