debata W CKZIU o wartościach europejskich

uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat demokratycznej tożsamości
10 października w ramach współpracy CKZiU z Fundacją Evens na terenie Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska została zorganizowana debata oraz warsztaty na temat naszej demokratycznej tożsamości.

ckziu wartoscieuropejskie1


W spotkaniu oprócz młodzieży wzięli udział dyrektor CKZiU, Jacek Górski, wicedyrektor CKZiU, Zbigniew Zalas , a także z ramienia władz miasta opiekun Młodzieżowej Rady Miasta- asystent Prezydenta Sosnowca,. Mateusz Bochenek. Czy mamy w Europie zestaw wartości podzielany przez wszystkich? Jeśli tak, czy wszyscy interpretujemy je tak samo? Czy Unia Europejska jest wspólnotą opartą na wartościach? Na takie m.in. pytania odpowiadała młodzież, biorąca udział w tym niecodziennym wydarzeniu. Warsztaty poprowadzili: Magdalena Braksator i Krzysztof Lubiniecki. Honorowym gościem był współzałożyciel Amnesty International w Polsce, Bogusław Stanisławski. W pierwszej części warsztatu uczestnicy mieli za zadanie przyjrzeć się swoim własnym pomysłom dotyczącym wartości.Druga część warsztatu to porównanie pomysłów uczestników z wartościami przedstawionymi w filmie „I am Europe". Trzecia część stanowiła bliższe przyjrzenie się kontekstowi europejskiemu - jak Unia Europejska przekłada te wartości na konkretne działania? Czy to wystarczy? Uczestnicy omawiali życiowe przykłady tego, jak UE interpretuje te wartości oraz – tam, gdzie jest to potrzebne – formułuje swoje rekomendacje. Następnie wszyscy zostali podzieleni na mniejsze grupy, z których każda omówiła jeden konkretny aspekt. - Na zakończenie warsztatu wartości zostały umieszczone w kontekście uniwersalnym- mówi organizatorka Dnia Solidarności, Bożena Fulas - Nauczyciele natomiast otrzymali narzędzia do realizowania w szkole lekcji opartych na wartościach europejskich – dodała.

ckziu wartoscieuropejskie2

Foto CKZiU w Sosnowcu