KAMPANIA SPOŁECZNA „JA CZYTAM” zakończona

akcja miała na celu upowszechnianie zamiłowania do literatury wśród młodzieży
29 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu „Rok czytelniczy", zrealizowanego w ramach kampanii społecznej „Ja czytam" w roku szkolnym 2015/2016.

Projekt ten miał na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie zamiłowanie do literatury wśród młodzieży szkolnej, a zorganizowany został przez CKZiU Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu. Koordynatorem całości projektu były Bożena Fulas - nauczyciel języka polskiego oraz Anna Orkisz -kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży MBP. Gimnazjaliści oraz nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty, które wręczał asystent Prezydenta Sosnowca, Mateusz Bochenek, dyrektor MBP Elwira Kabat-Georgijewa oraz dyrektor CKZiU Jacek Górski. Program artystyczno-czytelniczy pod hasłem „ Książka łączy pokolenia" został przygotowany przez uczennice Technikum nr 6 oraz dzieci z Przedszkola nr 12 w Sosnowcu. Gościem honorowym uroczystości była Marta Palarz, poetka, laureatka wielu konkursów, która przybliżyła młodzieży warsztat pisarski. Zwieńczeniem uroczystości była wspólna sesja fotograficzna wszystkich gości i uczestników projektu. Patronat medialny nad akcją objął Kurier Miejski.
Foto CKZiU w Sosnowcu