„MYŚLĘ, WIĘC NIE BIORĘ” STOP DOPALACZOM debata CKZIU

Nowe horyzonty w profilaktyce
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sosnowcu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu podjęły wspólną inicjatywę organizacji debaty dotyczącej działań profilaktycznych.


Nazwa Debaty- „MYŚLĘ, WIĘC NIE BIORĘ" – STOP DOPALACZOM została zaczerpnięta z programu autorskiego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Spotkanie odbędzie się dnia 27 kwietnia w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ulicy Kościelnej 11. Początek o godzinie 11.00.
Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Sosnowca, dyrektorów, pedagogów i psychologów sosnowieckich szkół. Zaproszenie do udziału otrzymali również przedstawiciele samorządu oraz władz miejskich.
Udział w Debacie zapowiedzieli przedstawiciele podmiotów zajmujących się profilaktyką:
Wydziału Zdrowia, Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 oraz Tomasz Kabis.
Po wystąpieniach ekspertów będzie możliwość zadawania pytań oraz dyskusja.
Debata ma na celu przede wszystkim wymianę poglądów i doświadczeń w sferze działań profilaktycznych różnych instytucji Miasta Sosnowca, które pozwolą określić nowe horyzonty w profilaktyce uzależnień. Będzie to również okazja do promowania zdrowego stylu życia oraz wspierania postaw abstynenckich, zwłaszcza w kontekście problemu dopalaczy.
Honorowy Patronat nad Debatą objął Prezydent Miasta Sosnowca pan Arkadiusz Chęciński.

debata CKZiU

Źródło Informacja prasowa CKZiU w Sosnowcu.