IPN w Sosnowcu

warsztaty poprowadził Tomasz Goneta z katowickiego IPN-u
W Technikum nr 6 przeprowadzono zajęcia edukacyjne: Sztuka w służbie propagandy Grafiki, Logistyki i Środowiska CKZiU w ramach projektu edukacyjnego "Historia najnowsza – nie tylko na lekcjach historii' realizowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach.


Warsztaty prowadzone przez Tomasza Goneta z katowickiego IPN-u miały na celu zaprezentowanie młodzieży szkolnej różnych form działalności propagandowej. Przybliżenie tzw. frontu walki ideologicznej w państwie komunistycznym jest niezwykle istotne dla zrozumienia zasad funkcjonowania państwa totalitarnego i sposobów zniewolenia przez nie społeczeństwa.
- Działania podejmowane na płaszczyźnie propagandowej przez władze komunistyczne miały szeroki i różnorodny charakter. Obowiązek realizacji tych zadań spoczywał na wszystkich instytucjach rządowych i partyjnych. W sytuacji, gdy prawie każdy przejaw życia miał podtekst polityczny, narzędziami indoktrynacji stały się: edukacja, sztuka, nauka, sport, a jej polem działania: szkoły, uniwersytety, teatry, galerie, stadiony- przedstawił Tomasz Gonet. Prelegent przedstawił młodzieży korzenie rodzącego się komunizmu w Polsce po II wojnie światowej, objaśnił zjawisko szerzącej się propagandy i indoktrynacji społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem okresu stalinowskiego. To właśnie do 1956 roku istotną rolę w propagandzie pełniła sztuka socrealistyczna, którą zaprezentowano na przykładzie różnych form sztuki. Najwięcej czasu poświęcono plakatom, które stanowiły popularny instrument wpajania idei komunistycznych. W trakcie zajęć warsztatowych wykorzystano bogaty materiał źródłowy prezentujący różne typy i formy propagandy: piętnującą propagandę funkcjonującą w sferze słowa oraz propagandę wizualną, propagandę sukcesu i propagandę wrogów socjalistycznego państwa - przekazała pomysłodawczyni projektu, polonistka Bożena Fulas.

Foto CKZIU w Sosnowcu