DZIEŃ Z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM W CKZiU

uczniowie mogli skutecznie powtórzyć materiał i poszerzyć swoją wiedzę
11 lutego w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska odbyły się warsztaty maturalne w ramach Latającego Uniwersytetu Śląskiego.


Dzięki interesującym zajęciom i nowoczesnym technikom nauczania, uczniowie mogli skutecznie powtórzyć materiał i poszerzyć swoją wiedzę. Podczas spotkań z naukowcami UŚ młodzi adepci nauki mieli okazję przekonać się, że nauka może być fascynującą przygodą rozwijającą zainteresowania i pasje. Wszystkie zajęcia były konstruowane w oparciu o najefektywniejsze metody edukacyjne: mapy myśli, zastosowanie rozwiązań multimedialnych, gamifikację i techniki ułatwiające zapamiętywanie. Ponadto maturzystom cennych wskazówek udzielili dydaktycy- praktycy z Uniwersytetu Śląskiego współpracujący m.in. z Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Na zajęciach z analizy plakatu, elementów brzydoty w sztuce, ćwiczeń z funkcji trygonometrycznych, uczniowie nie tylko mogli uporządkować i powtórzyć materiał, ale mieli również zapewniony swoisty trening przed egzaminem maturalnym.