JUBILEUSZ 70-LECIA TECHNIKUM NR 6

Słowo poetyckie, muzyka, taniec były głównym elementem tego podniosłego święta
11 grudnia w murach Technikum nr 6 odbyła się uroczystość z okazji 70 lecia Szkoły.

Jubileusz 70 lat technikum nr 6


Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. pełnomocnik prezydenta ds. Edukacji - Zbigniew Byszewski, Inspektor Wydziału Edukacji UM –Aldona Barańska, były prezydent Sosnowca-Kazimierz Górski, radny miasta Sosnowca -Tomasz Niedziela, dyrektorzy szkół zaprzyjaźnionych z Technikum nr 6, absolwenci, rodzice, emerytowani pracownicy, a także nauczyciele i uczniowie.
Słowo wstępne podczas uroczystej akademii wygłosiła wicedyrektor CKZiU Technikum nr 6, Grażyna Marynka. W swoim wystąpieniu podkreśliła istotne znaczenie szkoły w życiu każdego z nas. 70 lat istnienia placówki odkrywa bowiem prawdę o danej instytucji oświatowej. O jej charakterze mogą świadczyć listy gratulacyjne przysłane przez wybitne osobistości w świecie nauki, pracowników wyższych uczelni, a zarazem absolwentów szkoły. Z pewnym sentymentem, a także dozą humoru, związek ze szkołą podkreślili zaproszeni goście, zasiadający kiedyś w szkolnych ławach w budynku przy Legionów 9. Dyrektor CKZiU, Jacek Górski w swoim wystąpieniu podkreślił, że nie można tworzyć przyszłości bez spojrzenia na to, co było wcześniej. Tradycje górnicze powoli odchodzą w przeszłość, a pojawiają się kierunki poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy.
W dalszej części uroczystości prym wiodła młodzież. Słowo poetyckie, muzyka, taniec stały się głównym elementem tego podniosłego święta. Jego upamiętnieniem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, a także wpisy zaproszonych gości do księgi gości.
Sentymentalną podróż można było przeżyć podczas zwiedzania wystawy przygotowanej przez nauczycieli. Zwieńczeniem uroczystych obchodów była inscenizacja bajki „Czerwony Kapturek" w języku angielskim.