Drugie spotkanie w ramach roku czytelniczego

ROK CZYTELNICZY W CKZIU
27 listopada w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska CKZiU w Sosnowcu odbyło się drugie spotkanie w ramach Roku Czytelniczego.


Wśród zaproszonych gości byli uczniowie Gimnazjum nr 16 z nauczycielką języka polskiego, Katarzyną Kuklą oraz Anna Orkisz, przedstawiciel Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Tym razem przed młodymi ludźmi stało trudne, aktorskie wyzwanie! „Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza! -Młodzieży nie trzeba było długo zachęcać do recytacji wybranych ksiąg epopei – wspomniała Bożena Fulas, polonistka i koordynator działań ze strony szkoły - Język poetycki XIX wieku jest trudny, ale uczniowie obu szkół poradzili sobie z tym polonistycznym zadaniem – dodaje.
Anna Orkisz zachęciła nastolatków do częstego odwiedzania bibliotek, a tym samym do kształtowania swojej wyobraźni. Promocję wybranych kierunków w Technikum nr 6 przeprowadziła Anna Król, nauczyciel przedmiotów logistycznych.
Patronat nad przedsięwzięciem objęła Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu oraz Kurier Miejski.

rok czyt1

rok czyt2

CKZIU logo kilinskiego   MBP logo