Gimnazjaliści w Wilnie

Wizyta w ramach projektu „Lessons for present, lessons for future".
W dniach od 14 -20 listopada uczniowie i nauczyciele szkolnego zespołu Erasmus + z Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu odwiedziła Wilno w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Lessons for present, lessons for future".


Organizatorem spotkania była szkoła partnerska projektu - Šolomo Aleichemo ORT Gimnazija.
Tematem projektu jest historia II Wojny Światowej i Holokaust, dlatego w drodze na Litwę, wraz z zespołem z Hiszpanii, uczniowie odwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, gdzie zobaczyli stałą wystawę „1000 lat historii Żydów polskich".
Wizytę w Wilnie uczniowie rozpoczęli od Uroczystego spotkania w siedzibie szkoły, gdzie zostali powitani przez dyrekcję i uczniów szkoły, a następnie przedstawicielka litewskiego Ministerstwa Edukacji zapoznała wszystkich z systemem edukacji na Litwie. W trakcie wizyty grupa zwiedzała miejsca związane z Holokaustem i II wojną światową, takie jak Ponary, miejsce masowej zagłady Żydów, Bunkier Partyzantów, Vilna Gaon Jewish Museum, gdzie obejrzeli wystawę o historii Holokaustu na Litwie, teren byłego getta. Podczas wizyty w Centrum Społeczności Żydowskiej Faina Kukliansky, prezydent tej społeczności przybliżyła wszystkim historię Żydów na Litwie. Niezapomniane z pewnością będzie dla uczniów spotkanie z Fanią Brancovskaya, która była przewodniczką grupy w Ponarach i opowiedziała swoją historię w szeregach partyzanckich, po ucieczce z getta podczas II wojny światowej.
Oprócz miejsc związanych z tematem projektu grupie udało się także zwiedzić miasto i poznać jego historię, odwiedzić litewski Parlament, Uniwersytet Wileński, gdzie zwiedzili bibliotekę i obejrzeli zbiór ksiąg średniowiecznych, Užupis, czyli artystyczną dzielnicę Starego Miasta, a także średniowieczny zamek w Trokach.
Wizyta w Wilnie to także realizacja zadań z wiązanych z projektem, więc uczniowie wszystkich szkół partnerskich przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje na temat: „Jak rozumiem opór?", a nauczyciele codziennie uczestniczyli w spotkaniach związanych z realizacją kolejnych etapów projektu. Uczniowie wraz z nauczycielami wzięli także udział w wykładzie na temat: „Obozy koncentracyjne i obozy śmierci na Litwie podczas II wojny światowej", przeprowadzonym przez pracownika Vilna Gaon Jewish State Museum.
Szkoła w Wilnie jest szkołą żydowską, dzięki czemu oprócz historii uczniowie mieli okazję poznać również tradycje żydowskie, na przykład podczas lekcji tradycji lub Shabbat, szkolnej uroczystości organizowanej w każdy piątek. Uczestniczyli też m.in. w lekcjach hebrajskiego i litewskiego.

gimnazjum nr 9 wilno