POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY WSH I CKZiU

Wspólnie będą realizować projekty naukowe

Wyższa Szkoła Humanitas oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25 zawarły porozumienie o współpracy.


Podczas podpisania umowy WSH reprezentował rektor uczelni, prof. Michał Kaczmarczyk. Ze strony CKZiU porozumienie podpisał dyrektor Centrum, mgr inż. Jacek Górski. Na spotkaniu obecne były także mgr Maria Sajewicz, wicedyrektor CKZiU, dyrektor VIII LO im. C.K. Norwida oraz mgr Bożena Fulas, nauczycielka CKZiU.

Na mocy podpisanego porozumienia Humanitas i CKZiU będą współpracowały w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowych, dydaktycznych, popularyzatorskich, kulturalnych i społecznych, w tym w szczególności warsztatów dydaktycznych, debat, sympozjów i wykładów gościnnych, adresowanych do społeczności szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu oraz społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Ponadto Wyższa Szkoła Humanitas objęła patronatem instytucjonalnym działalność klasy o profilu akademicko-medialnym prowadzoną przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida, działające w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

ckziu i humanitasfot1